BADBADANIA

NAUKOWE

 

 

NAD REZULTATEM 

DŁUGOTRWAŁEGO 

SPOŻYWANIA 

 

AYAHUASKI

 

 

 "Międzynarodowa Rada
ds. Kontroli Środków Odurzających przy ONZ (INCB) z siedzibą w Wiedniu oświadczyła, że ayahuasca NIE należy do narkotyków, które powinny znaleźć się na liście środków uzależniających i odurzających. 

 

Napój 106
oraz składniki,
z których się go
przyrządza, są legalne 
według stanowiska
Rady. 

 

Oczywiście
ustawy poszczególnych
państw mogą unieważnić
to oświadczenie na swoim
terytorium." 

- Cytat z książki Arno Adelaars, Christian Rätsch und Claudia Müller-Ebeling, Ayahuasca. Rituale, Zaubertränke und visionäre Kunst aus Amazonien. 2006. Strona 281

 

MUSZĘ podkreślić, że przytoczone
przeze mnie BADANIA NAUKOWE
dotyczą wyłącznie profesjonalnych rytuałów ayahuaski, wykonanych pod okiem doświadczonych, biegłych w swoim rzemiośle szamanów-terapeutów.

 

Prof. David Nutt, lista-szkodliwosci
psychofarmakolog z
Uniwersytetu Bristol,
wraz z zespołem ekspertów
przeprowadził wnikliwe badania,
po czym
sporządził i opublikował 
w Lancecie (04/2007)

 

LISTĘ SZKODLIWOŚCI

UŻYWEK I NARKOTYKÓW

- zarówno chemicznych jak  roślinnych,
tak legalnych jak i nielegalnych.
  
  

 

Badania prowadzone były pod kątem;

1. czynionego przez nie spustoszenia w organizmie i psychice człowieka,
2. pod kątem groźby uzależnienia się,
3. według szkodliwości zjawiska na polu rodziny, grupy i społeczeństwa.
Barbiturany, będące na trzeciej pozycji, są wciąż składnikiem wielu leków (środków nasennych i odchudzających).

 

Ayahuasca nie może i nigdy
nie znajdzie się na tego typu listach!
Zawarte w napoju składniki organizm rozkłada b. szybko i - jak wszystko, co sam produkuje - usuwa nadmiar z łatwością.

 


 

 

 

indians

 

 

 


 

 

 

zespol NaukowcowBADANIA

WYKLUCZAJĄCE

TOKSYCZNOŚĆ

AYAHUASKI

 

... po raz pierwszy
w historii przeprowadził
team amerykańskich naukowców

w latach 90-tych XXw.

Foto: Na czele zespołu stanął psychiatra Carles Grobe z University of California w Los Angeles oraz ethnobotanik Dennis Mc Kenna z Instytutu Badawczego Hefftera. W zespole znaleźli się m.in. farmakolog James Callaway z Finlandii, psychiatra Rick Strassman z Uniwersytetu New Mexico oraz grupa badaczy brazylijskich.

 

Obserwacji poddano 15 osób, które od przynajmniej 10-ciu lat
były członkami Kościoła UDV (Uniao do Vegetal) na terenie Amazonii.
Ludzie ci spożywali ayahuaskę (wyłącznie) rytualnie, pod okiem doświadczonych szamanów  - przynajmniej dwa razy w miesiącu.

 

Muszę X0A
podkreślić, że
Kościół kategorycznie
wymagał od nich abstynencji
od wszelkich innych używek
włącznie z tytoniem
i winem.

 

Do ceremonii
zaś należą jeszcze
przemowy duchownego
i pieśni.

 

W drugiej grupie badanych znalazło się
15 osób z tzw. ślepej próby. - W rezultacie sprawdzianów biomedycznych, neuropsychologicznych oraz osobowościowych członkowie Kościoła wypadli zdecydowanie korzystniej!  

 

jovNp. Większość 
z nich cieszyła
się doskonałym
zdrowiem. 

 

A przed
przystąpieniem
do kościoła cierpieli 
na depresje, stany
lękowe,...

 

nadużywali alkoholu albo narkotyków,  
bywali impulsywni, złośliwi, pozbawieni sukcesu, poczucia odpowiedzialności i respektu.
 - Dzięki ayahuasce pokonali swoją chroniczną złość, urazy, agresywność i wyobcowanie.

 

santodeimeStali się
odpowiedzialnymi
ludźmi - "solidnymi
obywatelami".

 

Zwracali
też uwagę na
swoją doskonałą
pamięć i zdolność 
koncentracji jako
w
ynik treningu.

 

Bo Kościół wymaga tego od nich 
- również w czasie silnych wizji. - Wszyscy podkreślają, jak ważne są w tym przypadku profesjonalne ceremonie, które nadają substancji siłę transformacji. 

 

casPodczas
pierwszego
kontaktu wielu   
miało wizje
koszmarów...

 

Widzieli nędzę 
i samozniszczenia,
jakie przyszłoby im
przeżyć, gdyby zachowali 
poprzedni styl życia.

 

Ayahuasca dała im impulsy do
przejęcia losu we własne ręce. Gdy zmienili swoje życie,
wizje stały się pozytywne,  a pozytywny efekt terapeutyczny przyniosło  dopiero długotrwałe jej przyjmowanie.  

 

Badacze nie ritual
stwierdzili zatem
żadnych negatywnych
oddziaływań tego
napoju.

 

Odkryli jedynie, 
że rytualne jego
spożywanie ma "głębokie,
terapeutyczne oddziaływanie
na całokształt życia". 

 

Kolejnym zaskakującym rezultatem badań
był fakt, że badani mają więcej receptorów serotoniny (hormonu szczęścia) w płytkach krwi. Np, LSD i inne psychodeliki wiążą się z receptorami z powodu strukturalnego podobieństwa do serotoniny.

 

108One tylko
ją IMITUJĄ, zaś
antydepresanty,
jak np. Prozac, 
wręcz redukują.

 

DZIAŁANIE AYAHUASKI 
to
wyjątkowy przypadek
zwiększenia serotoniny
za pomocą jakiejś 
substancji.

 

Grob stwierdził jeszcze, że Ayahuasca
może być korzystna w zwalczaniu uzależnień od kokainy. 
Jednocześnie ostrzegł, że nie można po prostu rozdawać napoju jako leku - a jedynie nakierowywać ludzi na rytualne ramy i wsparcie grupy.

 

Wyniki badań zostały opublikowane w Brain-Mind Bulletin, w maju 1996: Human psychopharmacology of hoasca, a plant hallucinogen used in ritual context in Brasil, Journal of Nerveous and Mental Disease 184, S. 86-94 (1996) - autorzy tej publikacji: C.S. Grob, D.J. McKenna, G.S.Brito, E.S.Neves, G. Oberlender, O.L. Saide, E. Labigalini, C. Tacla, C.T. Miranda, R.J. Strassman oraz K.B. Boone - Tłumaczenie ze strony: http://pharmakeia.com/udv-stud.htm

...

 

WIELE LAT PÓŹNIEJJose C Bouso

międzynarodowy
zespół naukowców
pod kierunkiem psychologa
klinicznego, José Carlosa
Bouso, opublikował
nowe wyniki badań.

 

Tym razem objęły one:
- 127 członków dwóch kościołów ayahuaskowych i
- 115 osób w ślepej próbie.

 

Zastosowano też nie wykorzystywane dotąd narzędzia
i techniki badawcze. Ustalenia pana Bouso potwierdziły wyniki poprzedników. Naukowcy zaznaczyli jedynie, że członkowie sekt mają nieco odmienne profile osobowościowe od norm z grupy kontrolnej.

 

csmlecz
żaden z
badanych nie
pasował do profilu
patologicznego.

 

Ogólny raport
z przebiegu tych
badań donosi,
że według
kryteriów:

 

osobowościowych, psychopatologicznych,
neuropsychologicznych, postaw życiowych i subiektywnego samo-poczucia nie ma żadnych patologicznych zmian w zdrowiu psychicznym pod wpływem długotrwałego stosowania ayahuaski.

 

Wyniki testów 3e1
neuropsychologicznych
wypadły ZNACZNIE LEPIEJ
u amatorów picia
ayahuaski;

 

duchowość
jest u nich lepsza,
ogólnie lepsze zdrowie
psychiczne i bio-
psychospołeczne,

 

dopasowanie do grupy (jasno sprecyzowany cel,
subiektywne dobre samopoczucie...), 
ZNACZNIE WYŻSZA jest też zdolność odczuwania identyfikacji transpersonalnej, świętości życia, altruizmu, posiadania misji życiowej, dobrego samopoczucia. 

 

U pozostałych 378
natomiast stwierdzono
wyższą podatność
psychopatologiczną,

 

wyższą
skłonność
do depresji,
stanów lękowych,

 

fobii,
wrogości, 
myśli paranoidalnych, zamartwiania się, nieśmiałości i przemęczenia....


 

 

 

szysz mozgSENSACYJNE

...

 

 

Dr Jordi Riba,
farmakolog z Uniwersytetu
Autonomicznego w
Barcelonie.

 

dokładnie zbadał aktywność
mózgową podczas działania ayahuaski. -  Wyniki wykazały, że ta mieszanka roślinna ma działanie odwracające połączenia w mózgu, spowodowane przez traumatyczne doświadczenia. 

 


                                                                                            

1. Pod wpływem testy-psychologiczne2
napoju najbardziej 
hiperaktywna
staje się 
rozwinięta kora nowa
(neocortex) czyli ta część
mózgu,
która odpowiada za
to, że jesteśmy ludźmi

dostrzegamy coś, kwestionujemy
i podejmujemy decyzje.

 

2. Ayahuaska aktywuje również
ciało migdałowate, które jest "przechowalnią" wczesnych emocjonalnych wspomnień, szczególnie najbardziej traumatycznych i znaczących w naszym życiu.

 

49a3. Aktywuje
również wyspę
(insula), związaną

z tzw. funkcjami
poznawczymi,

 

pamięcią,
uwagą, mową,
postrzeganiem,
liczeniem,...

 

myśleniem abstrakcyjnym,
a także 
formułowaniem sądów,emocjami, świadomością, mostem pomiędzy impulsami emocjonalnymi i możliwościami decyzyjnymi.

 

film4. Ayahuaska 
hiperaktywuje część
mózgu, odpowiedzialną
za przechowywanie całej
naszej pamięci emocjonalnej 

i sprawia, że uwolnione
zostają nawet dawno
zatarte, 
ale znaczące
wspomnienia.

 

Pozwala to na ponowne zrewidowanie
dawnych ścieżek neuronalnych zapisów i tworzy nowe połączenia neuronowe, a co za tym idzie, stworzenie nowych ścieżek neurochemicznych.

 

1ef- Oznacza to,
że ayahuaska dosłownie
tworzy nowe połączenia
neuronowe w
mózgu.

 

Wiąże się to z
przedefiniowaniem
starych lęków.

 

Dzięki temu pojawiają się
nowe perspektywy i możliwości wyeliminowania problemów, które wcześniej wydawały się bardzo trudne czy wręcz niemożliwe do rozwiązania.

 


 

 

 

93kNADZIEJA

DLA CHORYCH

NA ALZHEIMERA,

PARKINSONA 

PO UDARZE

 

 

 

W Amsterdamie,
na Wielobranżowej
Konferencji Badań
nad środkami 
psychoaktywnymi,

 

w roku 2016 r., dr Jordi Riba zaprezentował nowe wyniki,
wykonane w ramach programu badań naukowych (Beckley/Sant Pau Research Programme), przeprowadzonych w połączeniu z hiszpańską Narodową Radą Badawczą ( Spanish National Research Council - CSIC).

 

 

Wyniki wdo
ich pracy obaliły
dotychczasową tezę,
że u ludzi starszych
komórki obumieraja,

 

połączenia
neuronowe zanikają
i że nie ma możliwości
ich odnowy.

 

 

badaniaRiby

 

Okazało się, że ayahuasca zawiera
bardzo duże ilości alkaloidow (harminę i tetrahydroharminę), które to grają bardzo ważną rolę w powstawaniu, dojrzewaniu, narodzinach... nowych neuronów i komórek.

 

538Najbardziej 
aktywnymi ośrodkami,
na które te alkaloidy
wpływają, są  komora 
i hippocampus,...

 

odpowiedzialne
za pamięć, uczenie
się i zapamiętywanie
czyli te, najbardziej niszczone
przez alzheimmra, parkinsona
i tym podobne choroby.

 

Te związki alkaiczne są w stanie
cofnąć je bądź uleczyć, gdyż podczas serwowania ayahuaski działają bezpośrednio na te ośrodki, pobudzając, rozbudowując i rodząc nowe neurony i komórki.

 

nex Naukowcy
doszli do wniosku,
że podając ludziom
chorym te substancje,

 

można by
ich wyleczyć,
ale na razie są
to tylko wstępne
badania.

 

Dalsze BADANIA będą przeprowadzone 
na zwierzętach i - jak zwykle, gdy mamy do czynienia z medycyną akademicką - na spektakularne rezultaty trzeba będzie jeszcze poczekać. 
 

W badaniach brali udział:  Jose Morales-García, María Isabel Rodriguez-Franco, Ana Pérez-Castillo, Mario de la Fuente Revenga.

 

...

 

392W badaniach dla firmy
Algernon Pharmaceuticals 
prof. David Nutt dowiódł, że
naprawdę niskie dawki DMT (nie
powodujące zmiany
świadomości)...

 

stymulują
neuroplastyczność
i przyspieszają wzrost
neuronów.

 

U szczórów zaledwie 30 nanomoli DMT
spowodowało 40-procentowy wzrost liczby połączeń nerwowych, a efekt był... BŁYSKAWICZNY - w ciągu godziny! 
 - Jest to WIELKA  NADZIEJA dla ludzi po udarze, którzy niecierpliwie czekają na lek. 

 

 


 

 

 

EEG BADANIA

EEG

 

 

Badania przy
użyciu odczytów
elektroencefalograficznych
(EEG)
wykonał duński
naukowiec, 
Erik
Hoffman.

 

Spędził on większość swojej kariery na badaniach,
co dzieje się w naszym mózgu w różnych stanach świadomości. 
Wyniki jego prac publikowane były w czasopismach naukowych i prezentowane na międzynarodowych konferencjachmózgu na całym świecie.

 

Badania badania ayahuasca brainwave frequency
mózgu ludzi,
będących pod
wpływem ayahuaski,
pokazały, że...

 

spożycie
napoju jest
porównywalne,
a nawet silniejsze
niż głęboka medytacja
w normalnym stanie
świadomości.

  Odczyt badania mózgu przy pomocy EEG...      

Amatorzy napoju
nawet po wielu dniach od zażycia mikstury wykazują zwiększoną tendencję i łatwość w czerpaniu informacji z podświadomości.

 


lifErik Hoffmann 
twierdzi, że "ayahuasca

ma potencjał, aby stać
się silnym narzędziem w
procesie psychoterapii.

 

Daje
każdemu
z nas możliwość
większego zrozumienia
naszej własnej
świadomości."

 

 

Effects of a Psychedelic, Tropical Tea, Ayahuasca, on the EEG Activity of the Human Brain during a Shamanistic Ritual - MAPS Magazine, Spring 2001 By Erik Hoffmann, Jan M. Keppel Hesselink, Yatra-W.M. da Silveira Barbosa

 

 


 

 

Dzięki najnowszym badaniom z bardzo zbliżoną do DMT psylocybiną (4-PO-DMT)  dowiedziono, że 

 

badanie mozg superPSYCHODELICZNE

DOZNANIA 

NIEZWYKLE

AKTYWUJĄ

MÓZG

 

 

Badania
polegały na
użyciu...

 

całkiem nowatorskiego obrazowania
metodą rezonansu magnetycznego (fMRI). Polega ono na bardzo dokładnym skanowaniu wybranej części ciała, tu: mózgu.

 

Rysunek z prawej:mozg

(a) - wizualizacja
działania mózgu bez
stymulantów.

 

(b) - obraz
zwiększonej
aktywności mózgu
pod wpływem
psylocybiny.

 

Grafika: Journal of the Royal Society na podstawie danych uzyskanych z fMRI.

 

Specyficzny efekt
objawia się znacznym wzrostem aktywności mózgu i ilości połączeń między różnymi jego regionami.

 

gabor mateZaobserwowano,
że po zażyciu środka
mózg wymienia się
informacjami nawet
miedzy obszarami, 
które w normalnych
okolicznościach nie
komunikują się
ze sobą.

 

Oznacza to, że "mózg" nie porusza się
już utartymi ścieżkami, a tworzy wiele nowych. Umysł staje się znacznie bardziej kreatywny, odnajduje więcej znaczeń w otoczeniu, wchodzi na inny poziom ich przetwarzania...

 

I rozwiązuje 848
najtrudniejsze
problemy natury
psychologicznej. 

 

Zwiększona
kreatywność i
optymizm utrzymuje
się nawet do 14 -stu
miesięcy po zażyciu
środka.

 

Zmiany te zaobserwowali
i przeanalizowali naukowcy z King's College w Wielkiej Brytanii,a wnioski opublikowali w piśmie „Journal of the Royal Society").

 

651Jeśli
zatem unikamy
wszelkich 
zagrożeń 
 
i bierzemy udział
w profesjonalnej
ceremonii,...

 

możemy
być pewni
pozytywnego
oddziaływania
tych środków 
na
zdrowie psychiczne
i fizyczne.  

 


 

Źródła