Back to Top

Badania naukowe

 
badania 1BADANIA NAUKOWE

NAD REZULTATEM 

DŁUGOTRWAŁEGO 

SPOŻYWANIA 

AYAHUASKI

 

 

 "Międzynarodowa Rada ds. Kontroli Środków Odurzających przy ONZ
(INCB) z siedzibą w Wiedniu oświadczyła, że ayahuasca NIE należy do narkotyków,
które powinny znaleźć się na liście środków uzależniających i odurzających.


Napój oraz składniki, z których się go przyrządza, są legalne
według stanowiska Rady.

Oczywiście ustawy poszczególnych państw mogą unieważnić to oświadczenie na swoim terytorium."
- Cytat z książki Arno Adelaars, Christian Rätsch und Claudia Müller-Ebeling, Ayahuasca. Rituale, Zaubertränke und visionäre Kunst aus Amazonien. 2006. Strona 281

 

Przytoczone przeze mnie BADANIA NAUKOWE
dotyczą wyłącznie profesjonalnych rytuałów ayahuaski, wykonanych pod okiem doświadczonych,
biegłych w swoim rzemiośle szamanów-terapeutów.

 

Prof. David Nutt, lista-szkodliwosci
psychofarmakolog z Uniwersytetu Bristol, wraz z zespołem ekspertów przeprowadził wnikliwe badania, po czym sporządził   i opublikował w Lancecie (04/2007)

 

LISTĘ SZKODLIWOŚCI

UŻYWEK I NARKOTYKÓW

- zarówno chemicznych jak  roślinnych, tak legalnych jak i nielegalnych.    

 

Badania prowadzone były pod kątem;

1. czynionego przez nie spustoszenia w organizmie i psychice człowieka,

2. pod kątem groźby uzależnienia się,
3. według szkodliwości zjawiska na polu rodziny, grupy i społeczeństwa.
Barbiturany, będące na trzeciej pozycji, są wciąż składnikiem wielu leków (środków nasennych i odchudzających).

 

Ayahuasca
 (ani żaden z jej składników) 
nie może i nigdy nie znajdzie się na tego typu listach!
Zawarte w napoju składniki organizm rozkłada b. szybko i - jak wszystko, co sam produkuje
- usuwa nadmiar z łatwością.

 


 

 

 

indians

 

 

 


 

 

 

zespol NaukowcowBADANIA WYKLUCZAJĄCE

TOKSYCZNOŚĆ

AYAHUASKI

... po raz pierwszy w historii
przeprowadził team amerykańskich naukowców

w latach 90-tych XXw.

 

Na czele zespołu stanął
psychiatra Carles Grobe z University of California w Los Angeles oraz ethnobotanik Dennis Mc Kenna z Instytutu Badawczego Hefftera. 
W zespole znaleźli się m.in. farmakolog James Callaway z Finlandii, psychiatra Rick Strassman z Uniwersytetu New Mexico oraz grupa badaczy brazylijskich.

Obserwacji poddano 15 osób,
które od przynajmniej 10-ciu lat były członkami Kościoła UDV (Uniao do Vegetal) na terenie Amazonii.
Ludzie ci spożywali ayahuaskę (wyłącznie) rytualnie, pod okiem doświadczonych szamanów  - przynajmniej dwa razy w miesiącu.
Muszę podkreślić, że Kościół kategorycznie wymaga od nich abstynencji od wszelkich innych używek włącznie z tytoniem i winem.
Do ceremonii zaś należą jeszcze przemowy duchownego i pieśni.
W drugiej grupie badanych znalazło się 15 osób z tzw. ślepej próby.

 

W rezultacie sprawdzianów biomedycznych,
neuropsychologicznych oraz osobowościowych nie stwierdzono żadnych negatywnych oddziaływań ayahuaski.
Przeciwnie! W niektórych testach neuropsychologicznych członkowie Kościoła wypadli zdecydowanie korzystniej.
Większość cieszyła się doskonałym stanem zdrowia. Wielu opowiadało o swoich problemach sprzed przystąpienia do UDV, cierpieli na depresje, stany lękowe, nadużywali alkoholu albo narkotyków. - W myśl ich własnej samooceny byli dawniej impulsywni, złośliwi, pozbawieni sukcesu, poczucia odpowiedzialności oraz respektu.

 

Zgodnie też stwierdzili, SPRAWDZIAN BIOMEDCZNY
że rytualne spożywanie ayahuaski ma "głębokie oddziaływanie na całokształt ich życia".
Pierwszy kontakt miał charakter transformacji i objawione zostały im wizje koszmarów
(nędzy i samozniszczenia), jakie przyszłoby im przeżyć,
gdyby zachowali poprzedni styl życia.

 

Dopiero długotrwałe
przyjmowanie Ayahuaski samo w sobie niosło pozytywny, terapeutyczny efekt.
Z czasem zmienili swoje życie, a ich wizje stały się pozytywne.

 

Wszyscy są przekonani,
że pokonali swoją chroniczną złość, urazy, agresywność oraz wyobcowanie
- podkreślił prof.Grob.

W ten sposób stali się odpowiedzialnymi ludźmi - "solidnymi obywatelami".
Zwracali też uwagę na swoją doskonałą pamięć i zdolność koncentracji jako wynik treningu,
gdyż Kościół wymaga od nich wysokiej koncentracji również w czasie silnych wizji.

Generalnie - jak twierdzą - Ayahuasca daje im impulsy do przejęcia losu we własne ręce.

 

Podkreślają jednocześnie,
że całość odgrywała się zawsze w ramach profesjonalnych ceremonii, która nadaje substancji siłę transformacji.

 

serotoninaKolejnym zaskakującym rezultatem badań
był fakt, że badani mają więcej receptorów serotoniny (hormonu szczęścia)
w płytkach krwi.

To pierwszy przypadek zwiększenia serotoniny za pomocą jakiejkolwiek substancji.
Np, LSD i inne psychodeliki wiążą się z receptorami z powodu strukturalnego podobieństwa
do serotoniny (tylko ją imitują).
Środki antydepresyjne jak np. Prozac (Fluktin) wręcz redukują ilość receptorów serotoniny.

 

Grob stwierdził,
że Ayahuasca może być korzystna w zwalczaniu uzależnień od kokainy.
Jednocześnie ostrzegł, że nie można po prostu rozdawać napoju jako leku
- a jedynie nakierowywać ludzi na rytualne ramy i wsparcie grupy.

 

Wyniki badań
zostały opublikowane w Brain-Mind Bulletin, w maju 1996:
Human psychopharmacology of hoasca, a plant hallucinogen used in ritual context in Brasil, Journal of Nerveous and Mental Disease 184, S. 86-94 (1996)
- autorzy tej publikacji:
C.S. Grob, D.J. McKenna, G.S.Brito, E.S.Neves, G. Oberlender, O.L. Saide, E. Labigalini, C. Tacla, C.T. Miranda, R.J. Strassman oraz K.B. Boone
Tłumaczenie ze strony: http://pharmakeia.com/udv-stud.htm

 

...

 

WIELE LAT PÓŹNIEJJose C Bouso
...międzynarodowy zespół naukowców
pod kierunkiem psychologa klinicznego, José Carlosa Bouso,
opublikował nowe wyniki badań.

Tym razem objęły one:
- 127 członków dwóch kościołów ayahuaskowych i
- 115 osób w ślepej próbie.
Zastosowano też nie wykorzystywane dotąd narzędzia i techniki badawcze.

 

Ustalenia pana Bouso 
potwierdziły wyniki poprzedników.

Naukowcy zaznaczyli jedynie, że członkowie sekt mają nieco odmienne
profile osobowościowe od norm z grupy kontrolnej, lecz żaden z badanych
nie pasował do profilu patologicznego.

Ogólny raport z przebiegu tych badań donosi, że według kryteriów: osobowościowych, psychopatologicznych, neuropsychologicznych, postaw życiowych i subiektywnego samo-poczucia nie ma żadnych patologicznych zmian w zdrowiu psychicznym
pod wpływem długotrwałego stosowania ayahuaski.

 

Wyniki testów neuropsychologicznych
wypadły
ZNACZNIE LEPIEJ u amatorów picia ayahuaski,
duchowość jest u nich lepsza, ogólnie lepsze zdrowie psychiczne i bio-psychospołeczne dopasowanie do grupy (jasno sprecyzowany cel, subiektywne dobre samopoczucie...), ZNACZNIE WYŻSZA jest też zdolność odczuwania identyfikacji transpersonalnej, świętości życia, altruizmu, posiadania misji życiowej, dobrego samopoczucia.

U pozostałych natomiast stwierdzono wyższą podatność psychopatologiczną i obecność objawów psychopatologicznych, wyższą skłonność do depresji, stanów lękowych, fobii, wrogości, myśli paranoidalnych, zamartwiania się, nieśmiałości i przemęczenia.

 


 

 

 

szysz mozgSENSACYJNE

 

 

 

Aktywność mózgową podczas działania ayahuaski
zbadał dr Jordi Riba, farmakolog z Uniwersytetu Autonomicznego w Barcelonie.

 

Wyniki wykazały, że...
Ta mieszanka roślinna ma działanie odwracające połączenia w mózgu, spowodowane przez traumatyczne doświadczenia..

 


                                                                                            

1. Pod wpływem napoju hiperaktywna testy-psychologiczne2
staje się najbardziej rozwinięta kora nowa (neocortex), część mózgu,
która odpowiada za to, że jesteśmy ludźmi - dostrzegamy coś, kwestionujemy i podejmujemy decyzje.

 

2. Ayahuaska aktywuje również ciało migdałowate,
które jest "przechowalnią" wczesnych emocjonalnych wspomnień,
szczególnie najbardziej traumatycznych i znaczących w naszym życiu.

 

3. Aktywuje również wyspę (insula),
która jest utożsamiana z naszymi funkcjami kognitywnymi, emocjami, świadomością, mostem pomiędzy impulsami emocjonalnymi i możliwościami decyzyjnymi.

 

film4. Ayahuaska hiperaktywuje
część mózgu, odpowiedzialną na przechowywanie całej naszej emocjonalnej pamięci
i sprawia, że uwolnione zostają nawet dawno zatarte,
ale znaczące wspomnienia.

Pozwala to na ponowne zrewidowanie dawnych ścieżek neuronalnych zapisów
i tworzy nowe połączenia neuronowe, a co za tym idzie, stworzenie nowych ścieżek neurochemicznych.
- Oznacza to, że Ayahuaska dosłownie tworzy nowe połączenia neuronowe w mózgu.
Wiąże się to z przedefiniowaniem starych lęków,
pojawianiem się nowych perspektyw i możliwości wyeliminowania problemów,
które wcześniej wydawały się bardzo trudne czy wręcz niemożliwe do rozwiązania.

 


 

 

 

jordiNADZIEJA

DLA CHORYCH

NA ALZHEIMERA

I PARKINSONA

 

 

 

W czerwcu 2016, na Wielobranzowej Konferencjii Badań nad środkami psychoaktywnymi
w Amstedramie (Interdisciplinary Conference on Psychedelics Research) dr Jordi Riba (foto) zaprezentował nowe wyniki, wykonane w ramach programu badań naukowych
(Beckley/Sant Pau Research Programme), przeprowadzonych w połączeniu z hiszpańską Narodową Radą Badawczą ( Spanish National Research Council - CSIC).
W badaniach brali udział:  Jose Morales-García, María Isabel Rodriguez-Franco, Ana Pérez-Castillo, Mario de la Fuente Revenga.

 

 

Wyniki ich pracy obaliły dotychczasową tezę,
że u ludzi starszych komórki obumieraja, połączenia neuronowe zanikają i że nie ma możliwości ich odnowy.

Okazało się, że ayahuasca zawiera bardzo duże ilości alkaidow (harminę i tetrahydroharminę), które to grają bardzo ważną rolę w powstawaniu, dojrzewaniu, narodzinach... nowych neuronów i komórek.

 

 

badaniaRiby

 

 

Najbardziej aktywnymi ośrodkami,
na które te alkaloidy wpływają, są (komora, hippocampus) odpowiedzialne za pamięć, uczenie się i zapamiętywanie czyli najbardziej niszczone przez alzheimmra, perkinsona i tym podobnych chorób.

Te związki alkaiczne są w stanie cofnąć bądź uleczyć te choroby, gdyż podczas serwowania ayahuaski działają bezpośrednio na te ośrodki, pobudzając, rozbudowując i rodząc nowe neurony i komórki.
Naukowcy doszli do wniosku. że podając ludziom chorym te substancje, można by ich wyleczyć, ale....
na razie są to wstępne badania (dalsze będa przeprowadzone  na zwierzętach).

 

 


 

 

 

eric HoffmanBADANIA

EEG

 

 

Badania przy użyciu odczytów elektroencefalograficznych (EEG)
wykonał duński naukowiec, Erik Hoffman.
Spędził on większość swojej kariery na badaniach, co dzieje się w naszym mózgu w różnych stanach świadomości.

Wyniki jego prac publikowane były w czasopismach naukowych i prezentowane na międzynarodowych konferencjachmózgu na całym świecie.

 

Badania mózgu ludzi, będących pod wpływem ayahuaski,
pokazały, badanie EEGże spożycie napoju jest porównywalne, a nawet silniejsze niż głęboka medytacja w normalnym stanie świadomości.

 


badania ayahuasca brainwave frequencyAmatorzy napoju
nawet po wielu dniach od zażycia mikstury wykazują zwiększoną tendencję i łatwość w czerpaniu informacji z podświadomości.

 

Erik Hoffmann twierdzi,
że "ayahuasca ma potencjał, aby stać się silnym narzędziem w procesie psychoterapii. Daje każdemu z nas możliwość większego zrozumienia naszej własnej świadomości."

 

 Odczyt badania mózgu przy pomocy EEG...      

 Effects of a Psychedelic, Tropical Tea, Ayahuasca, on the EEG Activity of the Human Brain during a Shamanistic Ritual - MAPS Magazine, Spring 2001 By Erik Hoffmann, Jan M. Keppel Hesselink, Yatra-W.M. da Silveira Barbosa

 

 


 

 

Dzięki najnowszym badaniom z bardzo zbliżoną do DMT psylocybiną (4-PO-DMT)  dowiedziono, że 

 

badanie mozg superPSYCHODELICZNE

DOZNANIA 

NIEZWYKLE

AKTYWUJĄ MÓZG

 

 

 

Badania polegały na użyciu
całkiem nowatorskiego obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (fMRI).
Polega ono na bardzo dokładnym skanowaniu wybranej części ciała, tu: mózgu.

 

Rys:mozg
(a) - wizualizacja działania mózgu bez stymulantów.
(b) - obraz zwiększonej aktywności mózgu pod wpływem psylocybiny.
Grafika: Journal of the Royal Society

na podstawie danych uzyskanych z fMRI.

 

 

Specyficzny efekt objawia się znacznym wzrostem aktywności mózgu i ilości połączeń między różnymi jego regionami.

 

gabor mateZaobserwowano, że po zażyciu środka
mózg wymienia się informacjami nawet miedzy obszarami, które w normalnych okolicznościach nie komunikują się ze sobą.

 

Oznacza to, że "mózg" nie porusza się już utartymi ścieżkami,
a tworzy wiele nowych.
Umysł staje się znacznie bardziej kreatywny, odnajduje więcej znaczeń w otoczeniu, wchodzi na inny poziom ich przetwarzania i rozwiązuje najtrudniejsze problemy natury psychologicznej.  Zwiększona kreatywność i optymizm utrzymuje się nawet do 14 miesięcy po zażyciu środka.

Zmiany te zaobserwowali i przeanalizowali naukowcy z King's College w Wielkiej Brytanii(opublikowali wnioski z badań w piśmie „Journal of the Royal Society").

 

Jeśli zatem unikamy wszelkich zagrożeń
 i bierzemy udział w profesjonalnej ceremonii, możemy być pewni pozytywnego oddziaływania napoju
na zdrowie psychiczne i fizyczne.  

 

 


 

Źródła

 

Prawo

 

prawo ayahuascaPRAWO!

 

 

 

"Każdy, kto podporządkowuje się
niesprawiedliwemu prawu, ponosi odpowiedzialność za to wszystko,
co jest tego konsekwencją.
Toteż, jeżeli prawo i sprawiedliwość są w konflikcie,

musimy wybrać sprawiedliwość i nieposłuszeństwo wobec prawa."

 Gandhi

 

Dobrooczynne, święte, szamańskie rośliny,
używane do napoju ayahuasca zostały w Polsce zaliczone do środków odurzających
z grupy I-N czyli najbardziej niebezpiecznych narkotyków (jak heroina).
Patrz: Dz.U.63/2009, poz. 520
Oznacza to zakaz "...przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia, wewnątrzwspólnotowej dostawy lub przewożenia tego środka przez terytorium Polski pod karą więzienia..."

 

"Międzynarodowa Rada ds. Kontroli Środków Odurzających
przy ONZ (INCB) z siedzibą w Wiedniu oświadczyła, że Ayahuasca nie należy do narkotyków, które powinny znaleźć się na liście środków uzależniających i odurzających.
Napój oraz składniki, z których się go przyrządza, są legalne według stanowiska Rady.
Oczywiście ustawy poszczególnych państw mogą unieważnić to oświadczenie na swoim terytorium."

Cytat z książki Arno Adelaars, Christian Rätsch und Claudia Müller-Ebeling, - Ayahuasca. Rituale, Zaubertränke und visionäre Kunst aus Amazonien. 2006. Strona 281

 


 

 

UWAGA!
Nie ponoszę odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie treści z mojej strny www.ayahuasca.net.pl.

Ma ona charakter prywatny: informacyjny, edukacyjny, rozrywkowy,  o znamionach czystej fantazji.  
Żaden z prezentowanych przeze mnie tekstów nie może być interpretowany
jako zalecenie do konsumpcji zabronionych w Polsce roślin.
Ktokolwiek to uczyni, zrobi to na własną odpowiedzialność.

Aldona Mironski

 

 


 

 

luopaSYTUACJA PRAWNA

ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH

W EUROPIE

 

 

 

Generalnie prawo europejskie (unijne)
obejmuje wszystkie kraje jednakowo, ale...
- Łagodne prawo narkotykowe w Hiszpanii, Holandii, Czechach i (ostatnio) w Anglii...
opiera się na odgórnie ustalonej tolerancji i furtkach prawnych.
Np. w Holandii wolno handlować marihuaną, choć produkcja nadal JEST zakazana. Wszechobecne coffe shopy zaopatrują się na czarnym rynku.

 

 W niektórych krajach
(jak Niemcy, Włochy, Austria, Portugalia) święte rośliny są "zdekryminalizowane" ,
tzn. nadal obowiązuje zakaz tak produkcji jak i handlu, ale osoby, które posiadają marihuanę i palą ją (lub piją ayę),
nie są przestępcami.

Np. w Niemczech szanuje się prawo człowieka do "czynienia sobie krzywdy" (cokolwiek to znaczy).
 W pozostałych krajach UE wiele zależy od odgórnej drektywy. W niektórych niby nic nie wolno, ale nikt tego raczej nie ściga,
w innych - jak np. Polska - pomimo złagodzonych ustaw sądziowie bywają bezwzględni.

 

 


 

 

szalkiPOLSKIE PRAWO

PRZECZY

LOGICE

I KONSTYTUCJI

 

 

 

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 2 kwietnia 1997 r.

PREAMBUŁA

...my, Naród Polski - wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i nie podzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł, (...) ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości(...)
Wszystkich, którzy dla dobra Trzeciej Rzeczypospolitej tę Konstytucję będą stosowali, wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi, a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Art. 47. Każdy ma prawo do (...) decydowania o swoim życiu osobistym.

 

Art. 53.
1. Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii.

2. Wolność religii obejmuje wolność wyznawania lub przyjmowania religii według własnego wyboru
oraz uzewnętrzniania indywidualnie lub z innymi, publicznie lub prywatnie, swojej religii przez uprawianie kultu,
modlitwę, uczestniczenie w obrzędach, praktykowanie i nauczanie.

Wolność religii obejmuje także posiadanie świątyń i innych miejsc kultu w zależności od potrzeb ludzi wierzących oraz
prawo osób do korzystania z pomocy religijnej tam, gdzie się znajdują.

 

Art. 68.
1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia.

 

Art. 30. Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka
stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela.  Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie
i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.

 

RZECZYWISTOŚĆ
Dz.U.63/2009, poz. 520 (patrz: wyżej)

 

  

 

luopa1POCIESZAJĄCE,
że żadna administracja nie jest wszechpotężna.

 

- z notki IAR

 

 

Amerykański Sąd Najwyższy uznał,
że członkowie Kościoła UDV (Uniao de Vegetal) ze stanu Nowy Meksyk mają prawo do spożywania ayahuaski podczas obrzędów religijnych. Sąd uznał, że ingerencja w przebieg rytuału byłaby naruszeniem Konstytucji Stanów Zjednoczonych.(...)

Przedstawiciele Rządu Georga Buscha twierdzili, że robiąc wyjątek dla Kościoła ze Stanu Nowy Meksyk, nie będą w stanie zapobiec używania ayahuaski przez inne osoby.
Sąd Najwyższy odrzucił jednak argumenty władz, uznając je za czysto biurokratyczne. W jednogłośnym orzeczeniu sędziowie uznali, że prawo do swobodnego wyznawania religii jest tak fundamentalne, że aby je ograniczyć, rząd musi znaleźć dużo poważniejsze powody.
W sporze z władzami USA Kościół z Nowego Meksyku uzyskał również poparcie amerykańskiej Konferencji Biskupów Katolickich.

 

 


 

Aya i piramidy

imhotep 1IMHOTEP

 

 

- kapłan, mag, pisarz, rzeźbiarz, lekarz...
po prostu GENIUSZ wszech czasów był twórcą architektury kamiennej, budowniczym piramid i świątyń nad Nilem. 
Jednocześnie zasłynął jako doradca, sekretarz i... wielki lekarz faraonów.

 

Uważany jest
za ojca egipskiej medycyny, odpowiednika greckiego Asklepiosa.
Obdwaj panowie byli.... ludźmi. Godność boską uzyskali dopiero po śmierci. 

Imhotepowi przypisuje  się autorstwo papirusu E.Smitha, opisującego leki, choroby i obserwacje anatomiczne.
Uważany jest również za autora tych samych zasad etycznych, które stworzył Asklepios
i na podstawie których Hipokrates ułożył swoją słynną przysięgę.

 

Poświęcone Imhotepowi
kaplice-szpitale Grecy zwali asklepiejonami,
gdyż  odbywały się tam te same ceremonie uzdrawiania, które miały miejsca w greckich świątyniach boga uzdrowiciela.
I które my znamy teraz z Amazonii.

 

ayahuasca 1SSS

Prócz dokonań medycznych i budowy piramid
wielki geniusz przeprowadził jeszcze pierwszą w Egipcie reformę kalendarza
i w tym punkcie wszystko składa się powoli w jedną całość.

Piramidy, kalendarz, medycyna... 
Jest to także obszar wiedzy Majów, którzy również dokonywali cudów uzdrawiania (m.in. oni także  wykonywali trepanacje czaszki), też wznosili piramidy i modyfikowali kalendarze.
I  także mieli dostęp do roślin, z których sporządzamy napój bogów.
Trudno mieć jeszcze wątpliwości, że za całą tą WIEDZĄ kryje się ta sama duchowa istota,
którą określamy dziś mianem AYAHUASKI.

 

ayahuasca 164SSSZarówno NAPÓJ BOGÓW
jak piramidy dają dostęp tam, dokąd wędrujemy  w najgłębszych snach lub po śmierci.

Egipcjanie i Majowie określali to miejsce mrocznym terminem "KRAINA UMARŁYCH",
choć jest to - moim zdaniem - nazwa dość niefortunna.

Większość mieszkańców tej krainy nigdy nie była "żywa" (w naszym rozumieniu tego słowa),
a zatem nigdy nie "umarła".

 

Chodzi tu o pozamaterialny świat DUCHA;
często porażający swoim pięknem, niezwykle barwny, tętniący wszechwiedzą, energią i boską MIŁOŚCIĄ. 

Szamani wszystkich plemion uważają go za rzeczywistość o wiele prawdziwszą niż świat postrzegany zmysłami.
Egipcjanie z wielkiego szacunku oddali tej krainie ogromną przestrzeń pod rozgwieżdżonym niebem,
zostawiając nie zamieszkałą lewą stronę Nilu.
Tam też wznosili gigantyczne piramidy.

 

ayahuasca 77GGW wizjach pod wpływem napoju
bogów wielu ludziom ukazują się ogromne, trójwymiarowe budowle i piramidy 
- zarówno te które istnieją jak i te, które dopiero powstaną.

Roman Warszewski pisał:

"...Ayahuasca daje dużo wrażeń świetlnych, właśnie złotych.
Pokazuje świetliste nici, które wiążą wszystko i wszystkich. Rysuje piramidy..."
Niektórzy szamani opisują je z najdrobniejszymi szczegółami architektonicznych detali.

 

aaa1078 W podobny sposób poznałam moje piramidy Yantra. 
Napój bogów przenosi nas do źródła wszechwiedzy w sposób spektakularny, błyskawiczny, kolorowy..., lecz często ulotny i nietrwały - jak sen.

Piramidy o wiele wolniej, stopniowo, intuicyjnie i bez "fajerwerków",
jednak one to właśnie pomagają utrzymać świadomość naszej duchowości także w świecie fizycznym.

Pozwalają pozostać w kontakcie z własnym wnętrzem, z Wielkim Duchem, jego MOCĄ i Wiedzą
w trakcie codziennych czynności, w sercu wielkich miast... 
Czynią nas mocnymi i stabilnymi psychicznie!

 

Z tego powodu moje ceremonie pir aya
- podobnie jak niegdyś ceremonie Egipcjan czy Majów - nie mogą się bez nich obejść.
Dzięki ich obecności można penetrować zaświaty bez ryzyka zgubienia się w astralnej pułapce. Pozwala to - w świecie miliardów miraży - przeforsować własne plany i wizje - tak, by stały się naszą rzeczywistością.

Kto nie ma szans, by pić ayahuaskę, może sprawić sobie piramidę, lecz połączenie obu metod daje zawsze o wiele lepsze rezultaty.

 

Stanęliśmy być może na progu
rozwiązania jednej z największych zagadek, jakie od dawna trapią ludzkość.

Dzięki badaniom nad ayahuaską i piramidami możemy spodziewać się przełomu, który zmusi nas do weryfikacji utartych koncepcji na temat świata materialnego. Odkryjemy jeszcze wiele tajemnic, które nie doczekały się wyjaśnień w czasach, gdy ograniczały nas wyłącznie metody naukowe.

 

 


 

 

 

Tradycja Indian

 

TRADYCJA INDIAN Z POŁUDNIOWEJ AMERYKI

 

 

indian 1PERUWIAŃSKA

LEGENDA

O AYAHUASCE

 

 

Wewnątrz
najgłębszego snu
Wielki Duch stworzył wszechogarniającą mgłę, przepełnioną pulsowaniem twórczych energii.

 

Mgła rozbrzmiewała cudowną muzyką.
Wielki Duch widział, że to jest dobre i mieszając mgłę z planetą Ziemią, tchnął w nią moc istnienia.
- Wtedy powstała selwa.

 

 

Ziemia dała 11
życie wszelkiemu
stworzeniu, a Niebo
zrodziło ptaki.

 

Zwierzęta
nauczyły się myśleć
i porozumiewać, zatapiając
swoją mowę w pieśni
deszczowego lasu.

 

Również cisza zagrała w nim melodię
z kroków roślin, zwierząt, śpiewu ptaków, ryb i owadów, a nawet z oddechu kamieni, którymi byli niegdyś ludzie.

 

drzewo selvaMożna w niej
było usłyszeć balladę
o ludzkich wspomnieniach
począwszy od lamentu wojny
po uniesienia największej
miłości.

 

Każdy, kto
umie słuchać, usłyszy
w selwie lęki, wyznania, kłamstwa,
szepty i krzyki, zawiedzione nadzieje
i tęsknoty, a także spełnienie
i radość, przenikającą duszę
do głębi.

Selwa zna wszystkie dźwięki.

 

Ludzie
stworzeni przez
Pierwszego Ojca żyli
początkowo w wielkiej harmonii.

 

Idąc na polowanie
prosili Ducha Puszczy, by pozwolił im wziąć, co potrzebują, a potem otrzymywali dokładnie to, o co prosili.

 

ludzkoKobiety żyły
w zgodzie z matką
Ziemią, która obficie karmiła
całe ich rodziny.

 

Dzieci oddawały
się wiecznej zabawie,
ciesząc się swoją wolnością
i otaczającym ich
dobrobytem.

 

Słońce
pozwalało dojrzewać
wszystkiemu, co rosło.

 

A deszcz
padał tylko wtedy, gdy podlewał pola, napełniał jeziora i rzeki...

 

plemie 1Wieczorami
ludzie gromadzili się
przy ogniu, by wspólnie śpiewać,
rozmawiać i opowiadać
stare historie.

 

Żyli, jak
ich przodkowie,
ufając słońcu, księżycowi,
gwiazdom i Matce Ziemi.

 

Nikt nie przeczuł,
nikt nie umiał nawet sobie wyobrazić, że na drugim brzegu morza ludy wciąż śniły, wymyślając broń do wygrywania wojen
i ogromne okręty do podboju nowych lądów.

 

Wtedy to 11aa
z wysokich gór
przyleciał ogromny
Biały Ptak i powiedział:

 

"Ból, śmierć i
zapomnienie przybędą,
ale wy przeżyjecie.
Jeśli przyjmiecie
Ayahuascę, nigdy nie zapomnicie, kim byliście
ani kim jesteście.

 

Ayahuasca
to drzwi do innych światów, które pozwolą przejść mroczne głębiny nocy."

 

aya indian 1Światło Ayahuasca
oświetla ziemię dotąd
nam nieznaną. 

 

Gdy w potrzebie
i z wielkim szacunkiem
zawołasz: Ayahuasca -  otrzymasz
pomoc.

 

Jeśli dusza
jest chora, Ayahuasca
odetnie od niej ciało, zapobiegnie
zarażeniu i pokaże źródło zła.

 

Powie,
jakimi zaklęciami je przepędzić. A gdy chore jest ciało, niczym kamienne ostrze oddzieli od niego duszę,
by ta nie zgniła.

 

Wskażewwwbuikjcian
duchowe korzenie,
które utrzymują duszę
w materialnym ciele.

 

Korzenie te
są dalekie aż do
chwili, gdy serce człowieka
ożyje i przepełni go ogrom miłości.
Ayahuasca zadba i o to.

 

Wskaże talenty,
moce, zaklęcia, korzenie
i soki korzenne, skorupy tego
i owego, przeróżne liście i nasiona,
różnorakie rodzaje deszczy i
różnorodne kamienie.

 

I wie Ayahuasca, 
jak je wszystkie użyć, co ugotować, co zmiażdżyć i pociąć; jak spożywać...

 

L A 9 8591159770721632558 nI przekazuje
tę wiedzę człowiekowi,
jeśli uzna, że jest
tego wart.

 

Ayahuasca
nigdy nie błądzi.
Przekazuje to, co
zasługujemy wiedzieć,
gdy umiejętnie ją
wzywamy.

 

Dzięki niej
wszystko, co wydaje
się niemożliwe, staje się łatwe.

 

 


 

 

 

indian 3KOŚCIOŁY

AYAHUASKOWE

 

 

...jak Uniao do Vegetal,
Santo Daime... to wspólnoty
chrześcijańskie, wewnątrz których
sakramentem jest ayahuasca.

 

Przybyły z Brazylii
i dynamicznie rozprzestrzeniają się w Europie Zach.

 

 

One to dostarczyłyritual
naukowcom mnóstwo obiektów
badań, a dzięki ich rosnącej
popularności ludzkość
przypomniała sobie
o napoju bogów.

 

Chwała
im za to!!!

 

BADANIA NAUKOWE NAD REZULTATEM DŁUGOTRWAŁEGO SPOŻYWANIA AYAHUASKI - patrz: Zagrożenia

 

sdKościoły te
spełniły ważną misję
i... jak dla mnie wystarczy,
bo nie lubię wtłaczać wolnego DUCHA
w ciasne ramy sformalizowanych
instytucji.

 

Kocham wolność
i nie uznaję tych samych
dogmatów dla ludzi różniących
się pod każdym względem.

 

Religijne zakazy i nakazy
mają zwyczaj przeciwstawiać się duchowi czasu....
Lepiej od początku zachować spory margines swobody i elastycznie poddawać się coraz to nowym impulsom.

 

W Brazylii czy Perusanto d
sytuacja jest nieco inna. Tam
jest wciąż dużo biedy i degeneracji,
a kościoły ayahuaskowe stanowią
rodzaj darmowej kliniki
odwykowej.

 

Pełnią  funkcję
naszych instytucji
dobroczynnych.

 

Wiernych obowiązuje surowy zakaz
wszelkich używek;  nie wolno im nawet zapalić papierosa czy wypić chćby jednej lampki dobrego wina.

 

slow wiU nas jest 
czas i miejsce
zarówno dla Eskulapa
jak i Bachusa.

 

Jesteśmy
samoświadomi i dość
dojrzali, by obejść się bez
religijnego nadzoru.

 

Jednak zasługi
tych kościołów są znaczne i trudno nie oddać im hołdu, co niniejszym czynię.

 Ayahuasca w medycynie, patrz: Medycyna

 

 


 

Mit Eskulapa

 

ekulap05ASKLEPIOS

- FAKTY

I MITY

 

 

MIT ASKLEPIOSA

 

 

 

Dawno,
dawno temu,
gdy świat był jeszcze
bardzo młody, żył sobie
szaman wszech czasów, boski
Asklepios (zwany w Rzymie
Eskulapem).

 

Ojcem jego był
Apollo, matką zaś piękna ziemianka - Koronis, która z powodu nieostrożnego wiarołomstwa przedwcześnie musiała odejść do Hadesu. 


 


Gdy s
olidarna z bratem-bliźniakiem
Artemida ugodziła ją śmiertelnie swoją strzałą, Apollo wydobył dziecko z martwego ciała matki.

 

asklepios narodzinyi tak narodziny
wielkiego lekarza stały
się pierwszym, opisanym w
literaturze przypadkiem
cesarskiego cięcia.

 

Osieroconym
maleństwem zajęła
się Natura;

 

Koza
zapewniała mu pokarm, podczas gdy wierny pies strzegł spokoju jego snów.

 

asklepios Chiron A gdy
chłopiec troszeczkę
podrósł, ojciec obdarzył go
magicznym darem
uzdrawiania...

 

I oddał
na nauki do
najzacniejszego
z Centaurów, wielkiego
nauczyciela herosów,
Chirona.

 

Centaury
to znane nam
dobrze mieszańce,
w połowie ludzie, a
w połowie
konie.

 

Istniały naprawdę.
Ich wizerunki można znaleźć od Hiszpanii aż po Japonię.  Legendy zaś mówią, że...była to bardzo nieudana mutacja.
Tworzyli prymitywne plemiona o dzikich obyczajach, nadmiernej skłonności do alkoholu i awantur.

 

ChironPompeo Batoni Achilles and the Centaur Chiron
- najmądrzejszy
i najbardziej cywilizowany
z centaurów  -
wyróżniał się
wśród nich
dobrocią, łagodnością
i wszechstronną, głęboką wiedzą.

 

Pełnił na Olimpie
funkcję nauczyciela
herosów. Był też wybitnym
muzykiem i lekarzem - pierwszym
opisanym w literaturze
muzykoterapeutą.

 

Kilkoma
dźwiękami potrafił
przywrócić w ciele człowieka harmonię i równowagę....

 

Niezwykle
ten mądry szaman wykształcił młodzieńca na biegłego w sztukach medycznych dobroczyńcę ludzkości.

 

ekulap03aUczeń
przerósł mistrza 
pod każdym względem.

 

I w krótkim
czasie jego sława
obiegła cały ówczesny
świat. 

 

Mawiano, że
samym tylko dotknięciem laski przywracał siły konającym, a nawet potrafił wskrzeszać zmarłych!

 

Bardzo eskulapi 1
stara legenda
z kultury kreteńskiej
głosi, że przywrócił życie
synowi króla Minosa, zielem,
jakie na dnie grobu wskazał
mu wąż.

 

Śmiertelnicy
w Grecji rzadko
uwielbiali swoich bogów.

 

Formalnie
dopełniali obowiązków,
nakazanych przez prawo...

 

Skrupulatne trzymali się
przepisów obrzędowych i - żeby zyskać boską przychylność - często uciekali się do przekupstwa, jednak ich stosunek wewnętrzny pozostawał raczej chłodny.

 

asklepios1 1Asklepios
złamał tę konwencję.
Całkowicie!

 

Nigdy nie był
bohaterem mitologicznych
konfliktów ani sex-skandali...
Nie dostarczał powodów
do plotek.

 

Wprost przeciwnie!
Stanowił nieskazitelny drogowskaz moralny i przepełniony bezwarunkową miłością skupiał się wyłącznie na leczeniu. 

 

Pomagał RomeMedicineMural
wszystkim jednakowo,
zarówno tym, którzy w niego
wierzyli jak i tym, którzy go
wyśmiewali.

 

Zawsze oddany
i wyczulony bardziej
na problemy jednostki niż
całych społeczeństw tak zaskarbił
sobie uwielbienie tłumów, że
wykreślił z ludzkiej pamięci
większość  bóstw lokalnych
o charakterze medycznym.

 

Z czasem usunął również w cień
największych idoli greckiego panteonu, a gdy rozeszła się wieść, że na domiar złego zaczął wskrzeszać zmarłych,
władca Hadesu doniósł Zeusowi o jego samowolnym odwracaniu boskich wyroków.

 

Zeus gromGromowładny
tak się rozzłościł,
że bez chwili namysłu
cisnął w wielkiego lekarza
śmiertelnym piorunem!

 

A potem
między Zeusem
i ojcem lekarza, Apollem,
rozpętała się boska vendetta....
I  - jak to w  polityce -
dużo się działo!

 

Apollo miał
w odwecie zabić Zeusowi wszystkich cyklopów, za co ten ukarał goroczną służbą u śmiertelnika... - Jak było naprawdę,
nikt już się nie dowie.

 

asklepios 0a0aWiemy,
jedynie, że Zeus
w końcu się opamiętał
i wskrzesił herosa. 

 

Z uwagi
na wiele zasług
nadał mu też godność
boską i wyniósł na niebo
w charakterze gwiazdozbioru
Wężownika. 

 

Jednak po tych burzliwych
doświadczeniach wielki ojciec medycyny wolał na zawsze zamieszkać w zaświatach, gdzie pod postacią węża po dziś dzień
niesie pomoc chorym i cierpiącym.

 

wazb7a92ad174f6b5c41370f19Liczne
źródła wspominają,
że zostawił po sobie
obszerną wiedzę medyczną,
zapisaną w wielotomowych
księgach, ale....

 

Niestety,

 

...teksty te nie
przetrwały późniejszej
nawałnicy chrześcijan.

 

Pewne egzemplarze
(jak również prace samego Chirona) mają znajdować się w pobliżu jeziora Tajmyr (na rosyjskim półwyspie Tajmyr, w sąsiedztwie Alaski).

 

Nasi dziela
przodkowie
mieli ukryć tam
bibliotekę, pochodzącą
jeszcze z Hyperborei.

 

Jednak
miejsca te są
jeszcze niedostępne
i słabo zbadane.

 

Ciekawostka:
Od ok. 1930 r.  gwiazdozbiór Wężownika widoczny jest na ekliptyce. Wielu astronomów (a nawet i NASA) już uznaje go za ukryty,
trzynasty znak Zodiaku.

 

asklepa chorzySłońce
wędruje na
tle tej konstelacji
pomiędzy 29 listopada
a 18 grudnia i  wskazuje
możliwe narodziny kolejnych
wielkich lekarzy.

 

13-tka  - według
Majów - to cyfra Nowego Porządku. Majański rok od zawsze ma 13 Księżyców i 13 znaków zodiaku.

 


 

 

ekulap02RÓD

ASKLEPIADÓW

 

 

Asklepios
ożenił się z
Epioną
(tzn. Kojąca
ból, Łagodna).

 

Synowie - chirurg Podalirios i internista Machaon
- zostali uwiecznieni przez Homera, w Iliadzie, jako równie doskonali lekarze, co ojciec, jednak to jego córki otrzymały od Zeusa tytuły bogiń zdrowia:

 

 

HYGIEJAhigiena
(higiena) do
dziś symbolizuje
zasady higieny i siły
samolecznicze.

 

W starożytności
stanowiła uosobienie
zmysłowej, tajemniczej
kobiecości.

 

Była
odpowiednikiem Gai, opiekunki zdrowia, płodności i życia.

 

PANACEA asklepios 0009
(panaceum) -
potrafiła odnaleźć
cudowny lek na
wszystko.

 

IASO
(albo Gigea),
uosabiała zrozumienie
praw Natury.

 

Udzielała ludziom nauk,
że ich choroby są odbiciem trybu ich życia i - żeby się od nich uwolnić - trzeba żyć, jak żyje przyroda - naśladować ją i od niej się uczyć.

 

Zarówno dzieci
żona jaki i
dzieci Asklepiosa 
uosabiały różne aspekty
medycyny...

 

I zapoczątkowały
kapłańsko-lekarski ród
asklepiadów, dziedziców
medycznej mądrości.

 

Do ich potomków
należały takie sławy
jak Hipokrates czy Arystoteles.

 

Na temat ceremonii, odprawianych przez asklepiadów, czytaj: Ceremonie Eskulapa

 


 

 

 

eskulap 006NIEKOŃCZĄCA SIĘ

HISTORIA

 

 

 

Niezwykły
medyk stał się
dla Greków ponadczasowym
symbolem lekarza
doskonałego.

 

Pierwsze
wzmianki na
jego temat pojawiają
się w Iliadzie Homera, datowanej na VIII w p.n.e.

 

A jego świątynie-szpitale
tętniły życiem nawet, gdy stary porządek obracał się w kompletną ruinę.


 96f1a556117574f84d34f6e0aa86f5b1

Pod koniec
VI w. p.n.e. zaczęto
mu oddawać cześć boską.

 

Natomiast
w czasach rzymskich
wyniesiony już został
do rangi Najwyższego.

 

Jako
Zeus-Asklepios
oparł się napływającej
szturmem fali wierzeń ze Wschodu.

 

I przez
pierwsze stulecia naszej ery stanowił najgroźniejszego rywala Chrystusa.

 

Jesus AsclepiusNie ma w tym
nic dziwnego, gdyż
Jezus był na nim
wzorowany.

 

Podobnie jak
Asklepios był synem
ziemskiej kobiety i nawet
podobnie wyglądał.

 

Tak samo
odziany był w himation i sandały (standardowe ubranie jatrosa - starożytnego lekarza).

 

as2Tak samo
miał reprezentować
najwyższy stopień etyki
i również kierował się w życiu
miłością.

 

I - podobnie -
choć nieco bardziej
natarczywie zachęcał ludzi,
aby go naśladowali.

 

Ale... to
właśnie Asklepios

 

od niepamiętnych już czasów
nosił miano ZBAWICIELA z niekwestionowanym "monopolem" na cuda uzdrawiania.
- To on był pierwszym, który wskrzeszał zmarłych!

 

Bezsilni asklepa 500
wobec jego
potęgi chrześcijanie
podważali spektakularne
dokonania boskiego węża.

 

Określali go
mianem szarlatana
i demona, lżyli i obrażali...
- Na próżno!

 

Chorzy nieustanie
widywali go na własne "oczy",
słyszeli na własne "uszy" i na
własnej skórze doświadczali jego
dobroczynnych kuracji.

 

Nie mogli nagle, tak po prostu
przestać w niego wierzyć! Dlatego świątynia boga medycyny w Epidauros długo jeszcze funkcjonowała na pełnych obrotach.
- Historyk i podróżnik, Pauzaniasz, opisywał jej spokojne bytowanie jeszcze w II w.

 

Za symbolicznyMatka Boska z Eskulapem Kopia
"koniec" kultu wielkiego
lekarza uważa się dziś zburzenie
sanktuarium w Ajgaji, w Cylicji -
w 331 roku n.e.

 

Jednak
pozornie triumfujące
chrześcijaństwo mogło
zaistnieć tylko i wyłącznie
przejmując jego cechy.

 

Foto: Notre Dame (tzn. Nasza Pani - Matka boska ) z Eskulapem.
Główny portyk w paryskiej katedrze (ukończonej w XV w.).

 

I w wielu kościołach
długo jeszcze kontynuowano leczenie poprzez sen świątynny.
I aż do czasów Św. Inkwizycji Asklepios obecny był w ludzkich sercach
i świadomości.

 

w. patryk totemofmysoul.blogspot.com Ostatecznie
usunięto go
terrorem
i okrucieństwem,
o jakim
się filozofom nie śniło.

 

Foto: Św. Patryk miał uwolnić Irlandię od "plagi węży",
których - według ekspertów - nigdy w I
rlandii nigdy nie było.
Przypuszczalnie chodzi o "uwolnienie"  Irlandczyków od... 
Asklepiosa.

 

Na skutek wandalizmu
gorliwych sług kościoła po Asklepiosie zostały nieliczne kopie posągów i archeologiczne puzzle, słabo czytelne dla racjonalnego rozumu.

 

 

eskulap 001

Foto: Miejsce największego kultu Asklepiosa, Epidaurus.
Z lewej - doszczętnie zniszczona świątynia Asklepiosa i - dla porównania - świetnie zachowany amfiteatr.

 

 

asklepios prekolumbijskiZ czasem
zyskaliśmy pewność,
że Eskulap to tylko symbol
na drzwiach aptek lub mityczny
twór greckich bajarzy,
ale...

 

Nieśmiertelnego
nie można tak po
prostu unicestwić!!!

 

Foto: prekolumbijski "Asklepios"

 

Minęły wieki,
świat stał się mniejszy
i oto wyszło na jaw, że wciąż
nieprzerwanie kontynuuje
swą działalność...

 

Za morzami,
w gęstwinach deszczowych lasów, gdzie znalazł  bezpieczną kryjówkę w ramionach liany Ayahuaski.

 

bialy ptakgPodobno zdążył
tam na krótko przed
konkwistadorami!

 

Peruwiańska
legenda bowiem głosi,
że gdy niebezpieczeństwo było
blisko, z wysokich gór przyleciał
do szamanów Biały Ptak
i rzekł:

 

"Ból, śmierć
i zapomnienie przybędą,
ale wy przeżyjecie. Jeśli
przyjmiecie Ayahuascę, nigdy
nie zapomnicie, kim byliście ani
kim jesteście
."

 

Dzięki plemionom
amazońskiej dżungli także my odzyskaliśmy kontakt z odwieczną istotą, która od początku dziejów pragnie nas leczyć
i uczyć miłości.


 

 

 

Ara PacisESKULAP

NAPRAWDĘ

BYŁ "POLAKIEM"

 

 

 

Wielu historyków
uważa go za realnie
istniejącego śmiertelnika - import ze Wschodu.

 

Konkretnie
pochodził z Tracji, gdzie miał być przywódcą plemiennym i znawcą zjawisk przyrodniczych (szamanem).

 

PraktykującEskulap 003
ayahuaskę i studiując
teksty na temat misteriów
greckich,
od początku podejrzewałam,
że asklepiosowy szamanizm może
mieć bardzo stare, słowiańskie
korzenie.

 

Tę śmiałą,
jak mi się zdawało,
hipotezę potwierdził Czesław
Białczyński, czołowy badacz
prehistorii Słowian. 

 

W myśl
jego ustaleń, Trakowie,
naród z terenu dzisiejszej Bułgarii,
to.... PRASŁOWIANIE - olbrzymie
społeczeństwo, tworzące
wówczas Wielką Scytię.

Genetycy dowiedli,
że nasi przodkowie po potopie wynieśli się  nad Adriatyk i Dunaj, a ślady obecności datowane są obecnie na 8 tys. lat p.n.e..
Naturalnie królewskie mumie Scytów mają naszą, słowiańską haplogrupę.

 

Eskulap inaczejBrat Asklepiosa,
- twórca mitów -Orfeusz
to autentycznie żyjący niegdyś
król Tracji.

 

Natomiast
ojciec obydwu -
Apollo,  jako że pochodzi
z Hiperborei automatycznie
jest Słowianinem.

 

Oznacza to,
że historie o Asklepiosie
sięgają naszych pra- praprzodków
i kolebki  białej rasy. 

 

Białczyński potwierdził też,
że imiona takich bogów jak ORFEUSZ, ASKLEPIOS i DIONIZOS - trzech niekwestionowanych szamanów na greckim panteonie,
pochodzą z aryjskiego języka Scytów lub mieszaniny Scytów i Staroeuropejczyków.

 

Język Polski as kle pa
jest najbardziej
archaiczną zachowaną
i żywą formą tego języka.

 

Asklepios,
syn boga Słońca,
to inaczej Oś-sklepoios
- oś i Sklepienie.

 

W narzeczu
trackim miał oznaczać
owiniętego węża; as- wąż,
clepios- owinięty, epios - łagodny,
delikatny.

 

Niektórzy
są jednak przekonani,
że imię to pochodzi...

 

...od słowa ASKLEPA.
-  As (nr 1, Aria) i klepa - klepisko, podłoże.  W Indiach ASKLEPA to imię boga ziemi, a w Europie - pierwotna nazwa wyspy, Krety...
- pasuje doskonale.

 

aS HygeiaOdwieczny wąż
w wielu kulturach
uważany był za boga ziemi,
Kreta zaś to  kolebka wielkiego
imperium, stworzonego przez
naszych przodków.

 

Tam właśnie
Asklepios rozpoczął
karierę, ratując syna króla
Minosa z objęć śmierci.

 

U Homera
(w VIII w. p.n.e.) Asklepios
był jeszcze człowiekiem i przez długi czas trwał w pamięci ludzkiej  jako ideał lekarza. 

 

Dopiero
w V w. p.n.e.  ask waligora
zaczął się pojawiać
jako bóg, ale i tak nigdy
nie stał typowym greckim
olimpijczykiem.

 

Świadczy o tym
m.in. fakt, że na
posągach nie występuje
w pełni obnażony.

 

Portretowano go
przeważnie jako brodatego
mężczyznę, często o wzroście
Wyrwidęba bądź Waligóry (ca. 2,5 - 3 m),
w asyście adekwatnie mniejszych
ludzi.

 

Dokładnie taki wzrost
mieli osiągać Ariowie w czasach przedpotopowych,
kiedy to mieszkali jeszcze na Haperborei (patrz: Moja Ayahuasca).

 

butrinto 2 aBardzo często
występował też  w
towarzystwie Hygei,
która w różnych miejscach
i czasach była albo jego
córką albo żoną.

 

Ciekawostką jest,
że choć patronem moim
jest niewątpliwie ORFEUSZ
i od początku działalności 
odżegnuje się od szamanizmu medycznego....

 

To moim najważniejszym totemem
stała się "laska Eskulapa".  Otrzymałam też misję od Eskulapa, a na moich ceremoniach   taśmowo "rodzą się"...  dzieci Asklepiosa (uzdrowiciele).

Więcej: Ceremonie Eskulapa

 

 


 

 waz8a46339c02d3d87bdc660089fNIEUSTAJĄCY

KULT

BOSKIEGO

WĘŻA

 

 

 

Wąż wizji
i wiedzy stanowił
jeden z najważniejszych
kultów w całej kulturze
ludzkości.

 

W Babilonie,
Persji, Indiach, Egipcie,
Etiopii, w Arabii, Syrii, Azji Mniejszej, w całej Europie, w Ameryce Płd., w Chinach, Japonii, Birmie, na Cejlonie, na Jawie...
- wszędzie tam wierzono w "jakiegoś" węża.

 

Wiele bóstw hindi
w Indiach, ukazywanych
jest jako trzymające węże w
dłoniach i tamtejsze świątynie
bogato zdobione są wężowymi
ornamentami.

 

Figurki Kriszny,
Buddy, wschodnich kapłanów
i faraonów nie bez powodu
zdobione są wężem lub
kobrą ponad głową.

 

Nieśmiertelna kobra
w wielu kulturach stanowiła źródło najwyższej mądrości i uosobienie mijającego czasu.

 

boski wazWąż zaś
niejednokrotnie
uosabiał nieśmiertelność
i odnowę, boską wiedzę, energię
twórczą i MOC, a w akcie pożerania
własnego ogona - wieczność.

 

Ouroborus
- wąż, pożerający
własny ogon, to z języka
koptyckiego "Król Węży".-
Znany był w Egipcie
1600 lat p.n.e.

 

Platon opisywał go
- słusznie - jako symbol kosmicznego cyklu i ciągłości życia we Wszechświecie. Planetarny ruch scalony w jedność  pozwalał dostrzec wszystko we wszystkim.

 

W wielu ouro
kulturach wąż był
pochodzącą z kultu matki
Ziemi istotą z zaświatów,
medyczną wyrocznią, pełnym
miłości Opiekunem Ludzi.

 

Dla wielu
pozostał uwielbianym
nauczycielem, przekazującym
tajniki o funkcjonowaniu naszej
planety we Wszechświecie.

 

Stanowił symbol trwania,
wciąż odradzającego się życia i uzdrawiania. Ilekroć człowiek, znajdujący się na świętej ziemi, zapadał w "sen", a jego dusza znajdowała kontakt z "tamtym światem", pojawiał się i... uczył.

 

wazd51030ddabc81515e80f029Obrzędowe
laski oplecione
wężami znane są
w Mezopotamii przynajmniej
od około 3500 roku p. n. e. 

 

Nieustannie
odnajduje się je
w wykopaliskach
sumeryjskich.

 

Kijem
z podwójnym
wężem wspierał się
m.in. sumeryjski uzdrowiciel
i bóg świata podziemnego,
Ningiszzida.

 

Clemens Aleksandrinus
twierdził, że odpowiednio wymawiany termin Eva znaczyło niegdyś... wąż.

 

Boski wąż waz709
był też obiektem
wielkiego kultu w Chaldei,
gdzie lud zbudował mu nad
Eufratem świątynię
wróżebną.

 

Nawet w pobliżu
sławnych ruin Stonehenge,
na wzgórzach ponad wioską Abury
mają znajdować się pozostałości
wielkiej Wężowej Świątyni.

 

W Ur (Babilon)
rozwinął się kult Boga-Węża Irhana, którego wizerunki umieszczano na słupach granicznych, by odstraszać napastników
i odpędzać demony.

 

smokPodobnie było
i u nas, Słowian.

W czasach, gdy grodów
strzegły Smoki Ogniste, a granic
- Armia Duchów, królem Polan był
Wielki Król Węży.

 

Wąż pod postacią
Żmija Ogiennego pełnił
rolę "wojska", które broniło granic.

Dlatego wały obronne zwano...
żmijowymi. 

 

Żmij Ogienny
należał - oczywiście -
do sił dobroczynnych.

 

Był obrońcą zasiewów,
sprowadzał życiodajne deszcze i przy pomocy błyskawic z piorunami przepędzał demony.
Odstraszał także amatorów czarnej magii, którzy chcieli nam w jakikolwiek sposób zaszkodzić.

 

Wąż często wazcc1f2d9
pełnił rolę opiekuna
domów i świątyń, dlatego
w starożytnym Rzymie, w Grecji
i u Bałtów trzymano węże w charakterze
domowych pupilów.

 

Wielki wąż
miał też być obrońcą
Akropolu.

 

Wąż był także
przejściową, pośmiertną postacią duszy zmarłego - przed kolejną reinkarnacją.

 

waz smok

 

Wierzyli w to Słowianie,
Bałtowie i Grecy, dlatego krzywdzenie tych zwierząt było u nas społecznie potępiane i wróżyło wielkie nieszczęścia.

 

waz180785238919296Wiele ludów
uważało węża za
samego Stwórcę.

 

Pierwotny,
eteryczny, przenikający
wszelkie stworzenie Cneph
obrazowany był jako wąż, 
trzymający w pysku
jajo.

 

Egipscy kapłani
nazywali go architektem
Wszechświata.

 

Przed-grecki
mit ze świata egejskiego
mówi o prawężu, Ophionie
(ophin - wąż), który siedmiokrotnie
oplatał Jajo Świata, aż wyszły z niego
Niebo i Ziemia.

 

Grecka filo'zOphia
w pierwotnym znaczeniu oznaczała czerpanie mądrości z... wiedzy węża.

 

Wedługw abo
mitologii aryjskiej,
świat ludzi - Midgard -
wyobrażany był w postaci
dysku otoczonego oceanem,
w którym żył olbrzymi Wąż Świata,
oplatał swym ciałem ziemię.

 

Również
rdzenna ludzkość
Australii w mitach,
dotyczących stworzenia,
troskliwie przechowuje legendy
o wężu.

 

Podobne
wierzenia znajdziemy
w tzw. "Luwrze pustyni", w górzystym rejonie pustyni Kalahari.
Odnaleziono tam  najstarszą jak dotąd "świątynię" i ślady dawnych rytuałów religijnych.

 

e218291d77e5cc75eec216aa4005ad9cLegenda
tamtejszego ludu
głosi, że ludzkość wywodzi
się od pytona, a wzgórza są dziełem
wielkiego węża, który przesuwał
masy ziemi, krążąc po Kalahari
w poszukiwaniu
wody.

 

Szczególną
atrakcją jest tam
niezwykła, sześciometrowa
płaskorzeźba węża sprzed...
70 000 lat!

 

Wpadające do jaskini światło
słoneczne przemienia fakturę skały w "wężową skórę", natomiast z chwilą, gdy zapada zmrok, gra świateł  wywołuje złudzenie,
jakby wąż się poruszał.

 

Wąż waz zaprzezony
zaprzężony do
wozu Triptolemosa,
który z rozkazu Demeter
objeżdżał świat,
ucząc ludzi
uprawy roli i dobrych obyczajów,
stał się w Grecji symbolem
błogosławieństwa.

 

Niezwykle zbliżone
są mity Azteków, które  opisują  niezwykłe  bóstwo mądrości, ukazujące się w postaci upierzonego węża.

 

ChichenItza„Pierzasty wąż"
był bogiem wiedzy,
kultury i filozofii
Tolteków. 

 

W poświęconej
mu piramidzie, w
Chichen Itza, wyjątkowa
w dni równonocy gra światła
i cienia tworzy iluzoryczne przedstawienie
z wężem pełznącym po stopniach
piramidy.

 

Aby go uwypuklić, na dole wyrzeźbiono jego kamienną głowę.

 

Czesław Białczyński kukulkan
skreślił mi kiedyś to wszystko
w jednym zdaniu;

 

"...Laska i wąż łapiący się za ogon,
Ouroboros, ale też wąż wijący się po lasce
w górę i dwa splecione węże na lasce - to naprawdę
sedno wszelkich religii całej Ziemi..."

 

Jedynie biblia
początkowo przedstawia węża jako oznakę wszelkiego zła.
Jednak i tutaj sam Bóg dokonał w końcu korekty, przeciwstawiając wężom śmierci węża niosącego życie.

 

waz miedzianWedług
Księgi Liczb, gdy...

 

"...przyszła plaga
jadowitych wężów na
pustyni, tak, że wielu
ukąszonych umarło. (...)

 

modlił się Mojżesz
za ludem. I rzekł Pan
do niego: Uczyń węża
miedzianego i postaw go na znak;
kto, ukąszony, wejrzy nań, żyw będzie". I tak się stało!

 

Izraelici długo
przechowywali figurę miedzianego węża, Nahusztana, i oddawali mu cześć.

 

Dopiero król  quetzalcoatl
Ezechiasz, przeprowadzając
reformy religijne, nakazał
doszczętnie go
zniszczyć. 

 

Ale wąż
w takiej czy innej
postaci nieustannie
powraca!

 

Każdy, kto
choć raz go spotkał,
doskonale wie, że jego
imię i portret to sprawy
umowne.

 

Niezmienna jest jego miłość,
ciepła łagodność, groteskowy dowcip, a ponad wszystko pragnienie przemiany naszej świadomości i nieustająca pomoc w znajdowaniu leków na wszystkie wirusy tego świata.

 


 

Dalej: CEREMONIE ESKULAPA

 

 

źródła

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd