imhotep 1IMHOTEP

 

 

 

- kapłan,
mag, pisarz,
rzeźbiarz, lekarz...
po prostu GENIUSZ
wszech czasów.

 

Był twórcą architektury kamiennej,
budowniczym piramid i świątyń nad Nilem. Jednocześnie zasłynął jako doradca, sekretarz i wielki lekarz faraonów.

 

ayahuasca 1SSS96f1a556117574f84d34f6e0aa86f5b1Uważany
za ojca egipskiej
medycyny stał się
odpowiednikiem
greckiego Asklepiosa.

 

Obdwaj
panowie byli... 
zwyczajnie ludźmi.
Obydwaj też dopiero
po śmierci uzyskali
godność boską. 

 

Imhotepowi przypisuje  się autorstwo papirusu E.Smitha,
opisującego leki, choroby i obserwacje anatomiczne.
Uważany jest również za autora tych samych zasad etycznych, które stworzył Asklepios i na podstawie których Hipokrates ułożył swoją słynną przysięgę.

 

Poświęcone imhotep
Imhotepowi
kaplice-
szpitale Grecy nazywali
asklepiejonami,
gdyż... 

 

odbywały
się tam te same
ceremonie uzdrawiania,
które miały miejsca
w greckich świątyniach
boga uzdrowiciela

 

Prócz dokonań medycznych
i budowy piramid wielki geniusz przeprowadził jeszcze pierwszą w Egipcie reformę kalendarza i w tym punkcie wszystko składa się powoli w jedną całość.
Piramidy, kalendarz, medycyna... 

 

kukulkan Jest to
także obszar
wiedzy Majów, 
którzy również

 

dokonywali 
cudów uzdrawiania
(m.in. też wykonywali
trepanacje czaszki),
też wznosili piramidy
i modyfikowali
kalendarze.

 

I także mieli dostęp do roślin,
z których sporządzamy napój bogów.
Trudno mieć jeszcze wątpliwości, że za całą tą WIEDZĄ kryje się ta sama duchowa istota, którą określamy dziś mianem AYAHUASKI.

 

ayahuasca 164SSSZarówno
NAPÓJ BOGÓW

jak i piramidy dają
dostęp tam, dokąd
wędrujemy w najgłębszych
snach lub po śmierci.

 

Egipcjanie
i Majowie określali
to miejsce mrocznym
terminem "KRAINA
UMARŁYCH".

 

Nazwa dość niefortunna, gdyż większość mieszkańców tej krainy
nigdy nie była "żywa" (w naszym rozumieniu tego słowa), 
a zatem nigdy nie "umarła". Chodzi tu o pozamaterialny świat DUCHA;  porażający pięknem, niezwykle barwny, tętniący wszechwiedzą, energią i boską MIŁOŚCIĄ.

 

tswpSzamani
wszystkich plemion
uważają go za rzeczywistość
o wiele prawdziwszą niż
świat postrzegany
zmysłami.

 

Egipcjanie
z wielkiego szacunku
oddali tej krainie ogromną
przestrzeń pod rozgwieżdżonym
niebem, zostawiając nie zamieszkałą
lewą stronę Nilu.

 

Tam też wznosili gigantyczne piramidy.
W wizjach pod wpływem ayahuaski wielu ludziom ukazują się ogromne, trójwymiarowe budowle i piramidy
- zarówno te które istnieją jak i te, które dopiero powstaną.

 

ayahuasca 77GGRoman Warszewski
pisał:

 

"...Ayahuasca daje
dużo wrażeń świetlnych,
właśnie złotych. Pokazuje
świetliste nici, które wiążą
wszystko i wszystkich.
Rysuje piramidy..."

 

Niektórzy szamani opisują je
z najdrobniejszymi szczegółami architektonicznych detali.
W podobny sposób ja poznałam moje piramidy Yantra.

 

aaa1078Napój bogów
przenosi
nas do
źródła wszechwiedzy

w sposób spektakularny,
błyskawiczny, kolorowy...,
lecz często ulotny i
nietrwały - jak
sen.

 

Piramidy
o wiele wolniej,
stopniowo,...

 

intuicyjnie i bez "fajerwerków", jednak one to właśnie pomagają
utrzymać świadomość naszej duchowości także w świecie fizycznym. 
Pozwalają pozostać w kontakcie z własnym wnętrzem, z Wielkim Duchem, jego MOCĄ i Wiedzą w trakcie codziennych czynności, w sercu wielkich miast... 

 

pir ayaCzynią
nas mocnymi
i stabilnymi  
psychicznie!

 

Z tego powodu
moje ceremonie
- podobnie jak niegdyś
ceremonie Egipcjan czy
Majów - nie mogą się
bez nich obejść.

 

Dzięki ich obecności można penetrować zaświaty
bez ryzyka zgubienia się w astralnej pułapce. Pozwala to - w świecie miliardów miraży - przeforsować własne plany i wizje - tak, by stały się naszą rzeczywistością.

 

aaa 2Kto nie ma szans,
by pić ayahuaskę, może
sprawić sobie piramidę,
lecz połączenie obu
metod daje zawsze
o wiele lepsze
rezultaty.

 

Stanęliśmy
być może na progu
rozwiązania jednej z
największych zagadek,
jakie od dawna trapią
ludzkość.

 

Dzięki badaniom nad ayahuaską i piramidami możemy spodziewać się
przełomu, który zmusi nas do weryfikacji utartych koncepcji na temat świata materialnego. O
dkryjemy jeszcze wiele tajemnic, które nie doczekały się wyjaśnień w czasach, gdy ograniczały nas wyłącznie metody naukowe.