Nie buduje się zamków na lodzie.
Szamańskie działanie musi mieć solidny fundament i oparcie w tradycji.

 

 

orficy ayahuascaMOJA PRACA  
jest kontynuacją Wielkiej Tradycji Północy.

 

WIEDZĘ z tego samego źródła przekazał ludzkości egipski Imhotep i Thot oraz kapłani orficcy ze starożytnej Grecji.

- Imhotep

wznosił piramidy, leczył i krzewił wiedzę duchową,

- Thot

uczył, jak osiągnąć na Ziemi szczęście,

- orficy 

prowadzili ludzi po kolejnych szczeblach ku oświeceniu.
 Podstawą ich działań były wierzenia i rytuały szamańskie, z silnie zaznaczoną pozycją szamana jako pośrednika w kontaktach z zaświatami.

 

Cała ta inkarnacyjna mieszanka oparta jest o  moje słowiańskie korzenie i wiedzę szlachetnych przodków - Ariów.

Niezwykle ważne okazało się też doświadczenia, jakie zdobyłam, uprawiając przez wiele lat kundalini jogę i szamanizm  na zachodnich rubieżach dawnego IMPERIUM LECHITÓW, na ziemiach druidów i Wikingów...  

Nieustannie poszerzam wiedzę i wzbogacam metody szamańskiej pracy o zdobycze kolejno poznanych kultur. - Świat stał się mniejszy i można dziś korzystać z dorobku całej ludzkości.

 

Więcej, patrz:

Tradycja kapłanów Orfeusza
Aya i piramidy

Księga Mądrości Thota, patrz: Szyszynka

Ayahuasca i Eleusis
Mit Eskulapa
Ceremonie Eskulapa

Yage a napój bogów
Peruwiańska legenda
Ayahuaskowe kościoły